Grote culturele manifestatie in Hoogkerk
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kunstenaarsvereniging De Ploeg wordt er op zaterdag 25 september in de Groninger wijk Hoogkerk een unieke expositie georganiseerd met 75 werken van oud-leden van deze vereniging. Het betreft een eenmalige ‘huis-aan-huis’ tentoonstelling in zo’n dertig woningen aan de Jan van der Zeestraat.
Deze Ploeg-expositie valt samen met de viering van het twee-jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva in dezelfde straat.
Kunstcommissie Minerva Hoogkerk 
boven: Griet Kooistra, Johan Meijering en Dora Velleman (v.l.n.r.)
onder: Gré Waltmans, Gerrie Timmer (v.l.n.r.)

Kunstcommisie Minerva.

Tijdens een vergadering van de bewoners van de Jan van der Zeestraat op 5 juli ontstond het idee om de beide vieringen te koppelen aan een tentoonstelling van werken van Ploegleden uit de beginperiode en een expositie van o.m. een huidig Ploeglid, Annemarie de Groot uit Groningen. Snel werd een kunstcommissie gevormd die zich moest buigen over de organisatie van de culturele- en kunstmanifestatie. Dat had nogal wat voeten in de aarde. De commissie moest een groot aantal zaken regelen in een tijd waarin de meeste mensen slechts aan één ding denken: een zonnige vakantie. Het huidige bestuur van “de Ploeg” zag – ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de commissie – af van deelname. Men wilde niet de naam van de huidige kunstkring aan de expositie verbinden. Door die elitaire opstelling van het Ploegbestuur moest de Kunstcommissie Minerva de benodigde vijfenzeventig schilderwerken lenen uit particuliere verzamelingen. Het ging om een éénmalige ééndaagse expositie.

CONTACTEN

Daartoe moesten er contacten worden gelegd met verzamelaars van werken van Ploegleden. Gelukkig zegden vele verzamelaars en enkele nabestaanden hun medewerking toe zodat de expositie op 25 september kan doorgaan. De kunstcommissie heeft een bezoek gebracht aan alle bewoners van de Jan van der Zeestraat en hen verzocht om enkele van de kostbare werken onderdak te verschaffen. Het idee sloeg bij de bewoners aan. Er zullen dan ook in circa 35 deelnemende woningen werken werken te zien zijn. Het betreft hier werken van o.a. Jan Altink (één der oprichters van De Ploeg), Wobbe Alkema, Johan Dijkstra, Jan Jordens, Jannes de Vries, Hendrik Werkman (!) en Jan van der Zee. Het wordt dus een Huis-tot-huis tentoonstelling. Dat is een uniek gebeuren en het betreft hier dan ook een landelijke primeur. Aan de culturele en kunstmanifestatie zal ruime ruchtbaarheid worden gegeven in pers, radio en televisie.

75 jarig bestaan Kunstkring De PLoeg
Op zaterdag 25 september a.s. staat de Jan van der Zeestraat in Hoogkerk-Minerva in het teken van twee heugelijke feiten: de viering van het twee-jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva en het 75- jarig bestaan van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Als het aan de kunstcommissie ligt wordt het een evenement van landelijke allure onder het motto: 75 werken / 75 jaren De Ploeg.

VERNIEUWERS
De Groninger Kunstkring “De Ploeg” werd in 1918 opgericht door o.a. de beeldende kunstenaars J. Altink en J. Wiegers. Later trad ook de schilder-drukker Hendrik Werkman toe. Via “De Ploeg” werd in Nederland het expressionisme van de Duitse Kunstkring “Die Brucke” in Nederland geïntroduceerd.
Door “De Ploeg” werd vooral de kunst van houtsnede en typografie vernieuwd. In de Hoogkerkse wijk Minerva dragen de straten de namen van leden uit de beginperiode van de Kunstkring. Daarmee werd naadloos aangesloten op de naamgeving van het zuidwestelijke gebied van Plan Zuid, waar ook bekende en minder bekende Groninger kunstenaars met een straatnaam werden geëerd.

75 Ploeg-werken huis aan huis
De kunstkring De Ploeg heeft vele grote kunstenaars voortgebracht als Hendrik Werkman, Jan van der Zee, Jan Altink, Johan Dijkstra, Jan Wiegers en Wobbe Alkema. De straten in de Minervabuurt in Hoogkerk zijn naar Ploegleden vernoemd. De 75 werken van deze en andere leden uit de beginperiode van de Ploeg zijn op 25 september van 14.00 tot 17.00 uur vrij te bezichtigen. De bewoners van de Jan van der Zeestraat hebben hiervoor de deuren van hun woningen geopend. De Jan van der Zeestraat zal op 25 september de hele dag in het teken staan van een grote kunstmanifestatie met veel muziek, dans en straattheateracts. De straat wordt hiervoor autovrij gemaakt. Het Gronings Salonorkest zal voor de officiële opening door de Commissaris der Koningin de heer H. J. L. Vonhoff om half één een concert geven. Na de opening van de expositie om 14.00 uur vinden er verschillende muzikale optredens plaats in de straat, van onder meer The Cropswood Stringband. Dans en straattheater maken deze middag tot een groot feest in de Jan van der Zeestraat.

Twee jaar Kijkbungalow
Een ander hoogtepunt vormt op deze dag de viering van het twee-jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva op huisnummer 4.

Dit gratis toegankelijk en onafhankelijk advies-, informatie- en ideeëncentrum op woongebied is een initiatief van de bewoners Johan Meijering en Marije Breeuwsma. De bungalow doet tevens dienst als expositieruimte. Dagelijks (behalve zondags) kan men er op telefonische afspraak terecht om de bijzondere resultaten van de onderlinge samenwerking tussen de participerende architecten, bedrijven, vormgevers, beeldend kunstenaars en de bewoners te ervaren. De realisatie van dit project is mogelijk dankzij bijdragen van grote en kleine sponsors en de activiteiten van veel vrijwilligers. In de afgelopen twee jaar hebben zo’n 7000 bezoekers de weg naar de Kijkbungalow gevonden.